Solistenconcours

Sinds 15 februari 1975 organiseert de Federatie voor Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel jaarlijks een solistenconcours.
Dit heeft als eigenlijke doel om de jeugd en ouderen, te stimuleren in het muziek maken.
Plezier is hierin heel belangrijk, al zal niet iedereen direct het plezier zien in de stress en spanning die een solistenconcours ook kan opleveren.Het solistenconcours bestaat uit 5 divisies, en in elke divisie kan er een winnaar met een beker van doorgaan, tevens is er bij voldoende deelname een slagwerkprijs.
De vier hoogst geëindigde deelnemers in de eerste tot en met de derde divisie worden direct uitgenodigd om mee te doen aan De Klank en Slag van Fryslân.
De winnaar met het hoogst aantalpunten kan eveneens een wisselbeker tegemoet zien. Namelijk de Bureau Benedictus wisselbokaal.Muziek, plezier en met een beker thuiskomen dat wil toch iedereen.